غلامرضا راه‌پیما / عضو کمیته بین المللی موزه های جهان (ایکوم) - 1
     

بیوگرافی

      غلامرضا راه­‌پیما
Gholamreza Rahpeyma  
  • دارای نشان درجه 1 هنری/ دکتری
  • فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران
  • استادان: زنده‌یاد حبیب الله فضایلی و عبدالصمد حاج صمدی
  • کارشناسی ارشد هنر / گرافیک/ تهران
  • عضو شورای بین‌المللی موزه‌های جهان ( ایـکوم)
  • عضو پیوسته موزه هنرهای اسلامی مالزی (Islamic Art )
  • مدرس دانشگاه /  دانشکده هنر و معماری
  • عضو انجمن دوستی ایران و صربستان و مونته‌نگرو
   

 

 

www.RAHPEYMA.com